top of page
מבוא

ברוכים הבאים לאתר קליק סנטר מודיעין (להלן: "האתר") המופעל על ידי ברסו צילום בע״מ, ח.פ 515599611, מכתובת צאלון 21, מודיעין (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה"). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה שירותים ומוצרים שונים (להלן: “השירותים והמוצרים”). האתר מופעל בתיאום עם קליק סנטר מודיעין מכתובת צאלון 21, מודיעין (להלן: "החנות הפיסית"). כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 • תמונות השירותים והמוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בצבע, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. המשתמש מבין כי ידוע וברור לו כי באופן טבעי קיימים הבדלים משמעותיים, בפרט בגווני הצבעים, בין תצוגת השירותים והמוצרים המוזמנים על גבי המסך בו הוא יעשה שימוש לצורך ההזמנה (מחשב/טאבלט טלפון נייד או כל מסך אחר) לבין המוצר המודפס, כך ששינויים בגווני הצבעים בין תצוגת השירותים והמוצרים על גבי המסך לעומת גווניהם במוצר המודפס לא ייחשבו בשום אופן כמוצר בלתי תקין, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בשל כך (יש לקחת בחשבון כי קיימים הבדלים בתצוגת הצבעים גם בין מסכים שונים).

 • תנאים אלו חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים וכו’) כמו כן, הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

 • אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

 • קליק סנטר מודיעין והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים והמוצרים לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות, קליק סנטר מודיעין והנהלת האתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 • טעות סופר בתיאור השירות/ים והמוצר/ים לא תחייב את קליק סנטר מודיעין והנהלת האתר.

 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.

 • עצם הזמנת שירותים ומוצרים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.

שירותים ומוצרים
 • האתר מציע מגוון רחב של שירותים ומוצרים אשר מתעדכנים מעת לעת. האתר מאפשר הזמנה של מוצרי דפוס כגון לוחות שנה, הדפסות על קנבס, הדפסות על מוצרים, מתנות אישיות, הדפסת מוצרים בהתאמה אישית ועיצוב אישי, שירותי פיתוח תמונות, המרת קלטות, צילום פספורט/ויזה, עריכת תמונות, שירותי משרד ועוד. (להלן: “השירותים והמוצרים“).

 • השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. החברה אינה נושאת בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל  הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט  ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

 • להנהלת האתר נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור להנהלת האתר נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.

רכישת שירותים ומוצרים באתר
 • ניתן להזמין שירותים ומוצרים באמצעות יצירת קשר טלפונית, דוא״ל, פקס, הודעת וואטסאפ, אשף התמונות vKiosk או אפליקציית vKiosk (להלן: “דרכי ביצוע ההזמנהבשעות פעילות החנות הפיסית, וקבלתם ע״י איסוף עצמי מהחנות הפיסית בכפוף לאישור הנהלת האתר או עובדי החנות הפיסית.

 • מילוי כל הפרטים הנדרשים באחת או יותר מדרכי ביצוע ההזמנה לרכישת השירות/ים ו/או המוצר/ים על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: “הזמנה).

 • בהזמנות מסוג הדפסה בעיצוב אישי או הדפסה בהתאמה אישית (להלן: ״פריטים בהדפסה אישית״) המזמין ידרש לאשר את העיצוב לפני הדפסה ורק לאחר אישור המזמין, ההזמנה תשלח להדפסת המוצר וזמן האספקה יחשב מנקודה זו.

 • ניתן לשלם עבור שירותי ומוצרי האתר באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי בטלפון ו/או כרטיס אשראי בחנות הפיסית ו/או מזומן בחנות הפיסית בכפוף לאישור הנהלת האתר. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו.

 • מחיר השירותים הינם כוללים מע"מ בכפוף לחוק המיסים עבור "חברה בע"מ".

 • עם קבלת ההזמנה, המזמין ידרש לשלם על ההזמנה ורק לאחר מכן יחשב אישור סופי של ההזמנה, אלא אם כן הנהלת האתר אישרה במפורש תשלום בעת איסוף השירות/ים ו/או המוצר/ים בחנות הפיסית.

 • הפרטים כפי שהוזנו באחת מדרכי ביצוע ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 • אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות השירות/ים ו/או המוצר/ים הנרכשים במלאי במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.

 • יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.

 • הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. הזמנה תתאפשר למי שברשותו חשבון בנק פעיל ו/או בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף והינו בעל תיבת דואר אלקטרוני אשר כתובתה תינתן בעת הרכישה באתר. קטין המבצע פעולות ייחשב כקטין אשר קיבל את רשות הוריו/אפוטרופוסיו לביצוע הרכישה באתר.

 ביטול רכישה מצד המזמין
 • ביטול עסקאות יהיה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010, וכל דין רלוונטי. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 1. ביטול עסקה ו/או הזמנה ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל oryentmod@gmail.com או בוואטסאפ במספר 055-9593888.

 2. ביטול עסקה ע"י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים (פריטים בהדפסה אישית) כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.

 3.    ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר (באם אינו בהדפסה אישית) יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.

 4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

 ביטול רכישה מצד החברה
 • החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 • הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

 • למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 • במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

זמינות ואספקת מוצרים
 • זמינות השירותים והמוצרים כפופים לשעות פעילות החנות הפיסית.

 • האתר, הנהלת האתר והחנות הפיסית יפעלו כמיטב יכולתם לספק את המוצרים במהירות ובתוך 7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה. זמני אספקת השירותים והמוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי ראשון עד חמישי לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג וחול המועד). יחד עם זאת, יש לציין כי כל שירות ו/או מוצר שונה בזמן הכנתו ויובהר ללקוח בעת ביצוע ההזמנה את מועד קבלתו ולעיתים יובהר ללקוח כי יקבל הודעה כתובה או טלפונית בדבר איסוף המוצר רק כאשר המוצר מוכן לאיסוף.

 • בהזמנות מסוג הדפסה בעיצוב אישי או הדפסה בהתאמה אישית המזמין ידרש לאשר את העיצוב לפני הדפסה ורק לאחר אישור המזמין, ההזמנה תשלח להדפסת המוצר וזמן האספקה יחשב מנקודה זו.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית לא יהיו אחראים לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של השירותים והמוצרים אשר נגרמו כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

 1. כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה הובלת מוצר.

 2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית.

 3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות באיסוף עצמי.

מדיניות משלוחים
 • אתר זה אינו מבצע משלוחים, אך ניתן לבצע הזמנה של שירותים ומוצרים באמצעות יצירת קשר טלפונית, דוא״ל, פקס, הודעת וואטסאפ, אשף התמונות vKiosk או אפליקציית vKiosk בשעות פעילות החנות הפיסית, וקבלתם ע״י איסוף עצמי מהחנות הפיסית בכפוף לאישור הנהלת האתר או עובדי החנות הפיסית.

אחריות ושירות
 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית (ו/או מי מטעמה) אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית (ו/או מי מטעמה) אינם נושאים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית (ו/או מי מטעמה) עושים ויעשו כמיטב יכולתם לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית (ו/או מי מטעמה) אינם נושאים במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

 • ישנה אחריות של שנה מיום רכישת המוצרים לכל מוצרי הסלולר, אלקטרוניקה וגיימינג (בצירוף קבלה המוכיחה רכישה, סכום רכישה ותאריך רכישה). יש לציין כי כל שאר המוצרים והשירותים ניתנים ללא אחריות וזאת כיוון שמדובר בפריטים בהדפסה אישית. יחד עם זאת, במידה והמזמין נתקל באיזושהי בעיה בשירותים ומוצרים שנרכשו, על המזמין לפנות לחנות באחת מדרכי ההתקשרות ואם ימצא לנכון, ינתנו פתרונות לשיקול דעתם הבלעדי של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית (ו/או מי מטעמה).

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית (ו/או מי מטעמה) אינם אחראים על נזקים פיזיים או כספיים או כל נזק אחר הנגרמו במהלך השירות או בעקבות השימוש במוצרים.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית (ו/או מי מטעמה) מסירים מעליהם כל אחריות מהתכנים הנכתבים באתר או מהשימוש בהם והשלכותיהם. ​

אבטחת מידע ופרטיות
 •  כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית לא יעבירו פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית לא יעשו כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית.

 • למרות האמור לעיל, האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית יהיו רשאיים להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית יוכלו להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותם של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית.

 • האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית יהיו רשאיים לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 • בקיום מקרים שאינם בשליטתם של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית ו/או הנובעים מכח עליון, האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. 

 • במקרה של שימוש לרעה, האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית יפעלו נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותם לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.

 זכויות יוצרים וקניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סימני המסחר, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הנם רכושם של האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

 •  זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

 • זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.klikcenter.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.

 • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 • הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

 • המזמין מתחייב כי לא יעביר לאתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית תמונות שיש לגביהם זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צד שלישי כלשהו, ללא קבלת רשות שימוש כדין. התמונות שיועברו אל האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החנות הפיסית להדפסה יהיו באחריותו הבלעדית של המזמין. המזמין ישפה את האתר בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה נגדו בגין הפרת זכויות קניין רוחני כאמור.

 • אנו מכבדים את זכויות היוצרים והקניין של אחרים. אם הנך מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

דין וסמכות שיפוט
 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

 • בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בה.

 • הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

יצירת קשר
 • לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 08-9727574 או במייל oryentmod@gmail.com בשעות הפעילות של החנות הפיסית. 

תקנון האתר

עודכן בתאריך: 01/01/2024

bottom of page